โครงการ

ปั๊มกังหันแนวตั้งสำหรับโครงการสนามบินฮ่องกง
ชุดปั๊มน้ำเครื่องยนต์ Self Priming สำหรับการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ
ปั๊มจุ่มไหลแบบผสมสำหรับท่อระบายน้ำ
ปั๊มจุ่มตามแนวแกนสำหรับการควบคุมน้ำท่วมในเมืองและการระบายน้ำ
ปั๊มรองพื้นแบบแห้งสำหรับบ่อน้ำมัน Aksu
ปั๊มหอยโข่งหลายจุดสำหรับระบบปั๊มจ่ายน้ำ
ปั๊มจุ่มสำหรับท่อระบายน้ำสำหรับโครงการเหมืองโป๊ะ
ปั๊มกังหันแนวตั้งอิหร่าน Irragation
ปั๊มกังหันแนวตั้งสำหรับโครงการถ่ายโอนน้ำของกัมพูชา