นิทรรศการ

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 เยอรมนี

2017 อินโดนีเซียสุราบายา

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 จีนน้ำเซี่ยงไฮ้